Produksjon

Nedenfor finner du informasjon om hvordan produksjonen av tulipaner foregår.

Produksjonsanlegget

Anlegget som ble bygget i 1995, og gradvis utvidet, har alltid vært et moderne og innovativt anlegg. I år 2010 gjennomgikk vi en total ombygging av anlegget. Målet var å redusere energiforbruket drastisk, optimalisere for forskjellige vekstmedier, samt å lette arbeidsoperasjoner i veksthuset. Bygningsmassen er 12.000 m2, derav 7000 m2 med veksthus. De resterende 5000 m2 er fullt isolerte bygninger som brukes til kjølerom, arbeidsrom, lager og fordrivning. Tulipaner på et tidlig stadium trenger ikke stå i et tradisjonelt veksthus, de kan med fordel stå "mørkt", og med vesentlig lavere energiforbruk.

Miljø

Vi har et godt arbeidsmiljø og bruker HMS aktivt for å beholde dette. Alle arbeidsstasjoner er ergonomisk riktig utformet, og arbeidsoppgavene roteres blant personalet for å unngå ensidig arbeid. På denne måten vil alle ansatte kjenne til hele prosessen, slik at vi alle kan jobbe med samme mål, ferske blomster av høy kvalitet til våre kunder. I tillegg til lavt energiforbruk, fokuserer vi på å unngå bruk av plantevernmidler. For å unngå dette, brukes det kun nye og rene vekstmedier. Plantemateriale/blomsterløk er av beste kvalitet og sykdomsfrie. Vi er nøye med renhold i alle deler av anlegget. På denne måten er plantevernmidler unødvendige, og som en bonus er det mye triveligere å jobbe under rene forhold. Alt planteavfall blir kompostert, slik at vi ikke produserer noe avfall.

Energibesparende tiltak

Vi har tatt mange grep for å redusere energiforbruket. Med stor utnyttelsesgrad av veksthuset, delvis bruk av fullisolerte bygninger og bruk av forskjellige tekniske løsninger, er resultatet et meget lavt energiforbruk. I deler av veksthuset dyrkes det nå i tre etasjer, og alle arbeidsoperasjoner i veksthuset foregår sentralt, slik at alle midtganger og transportveier i veksthuset er fjernet og fylt opp med blomster. Resultatet er at vi kan dyrke 40 % mer tulipaner på de samme kvadratmeterne enn i et veksthus som var moderne for 5–10 år siden. Energiforbruket er det samme, slik at det i praksis blir brukt 40 % mindre energi per tulipan. Deler av veksthuset er fullisolert, men taket og deler av veggene er fremdeles i glass for å slippe inn naturlig sollys. Der er det installert gardiner av varmereflekterende materiale, slik at når sola ikke skinner, lukker vi igjen. Da blir varmetapet gjennom tak og vegger minimalt. Vi har gått vekk ifra tradisjonell lufting i vinterhalvåret, da brukes det kun mekanisk kontrollert ventilasjon. Klimaet i veksthuset blir styrt av avanserte computere for å optimalisere klimaet i veksthuset, samtidig som et minimum av energi brukes. I stedet for å bruke tradisjonelle veksthuslamper som bruker mye energi, er det installert LED-lys i deler av anlegget, som bruker meget lite energi. Disse brukes for å kompensere for sollyset. All oppvarming er vannbåren, og blir oppvarmet med elektrisitet fra det lokale E-verk. Vi anser dette som det beste og mest miljøvennlige alternativet i dag. Det skjer mye med utviklingen av varmepumpeteknologien som vi følger tett.

Vekstmedier

Vi produserer tulipaner på to forskjellige måter. Halvparten blir produsert på tradisjonell måte med veksttorv og sand som vekstmedium. Kun ny veksttorv og sand brukes. Den andre halvparten blir dyrket kun med vann som vekstmedium. Da settes løken på en spikermatte i kassen og fylles opp med vann. Ved å ha to forskjellige vekstmedier, kan vi bruke det vekstmediet som har den beste egenskapen til de forskjellige tulipansorter og årstider.

Pakkeriet

Tulipaner blir høstet med løken på og settes rett inn på kjølerom. Pakkingen foregår så tett opp mot leveringstidspunkt som mulig for å sikre ferske tulipaner i butikkene. Selve pakkingen foregår delvis maskinelt med manuelle stasjoner for kvalitetssikring. Vi pakker alle slags forpakninger, alt etter kundens ønsker og behov. Etter at tulipanene er pakket, settes de i vann slik at tulipanene er vanntrukne og spenstige. Vannet fjernes etter en tid, slik at tulipanene ikke vokser videre. Deretter settes de tilbake på kjølerommet i 12–18 timer, slik at de er nedkjølt før levering til våre kunder. Tulipaner tåler kulde godt, så vi kjøler de helt ned mot null grader. Da kan vi trygt sende tulipanene ut til våre kunder uten at de vokser videre.

Arbeidet i drivhuset

Alle tulipaner og liljer blir plantet i kasser, på torv eller i vann. Etter planting blir de satt på kjølerom for at røttene og spirene skal utvikle seg til akkurat passe stadium. Denne perioden kan være alt fra 2 til 26 uker, avhengig av opprinnelsen til løken og årstiden vi er inne i. Kassene blir så satt maskinelt på bordene. Bordene kjører rundt i anlegget, og blir plassert i forskjellige avdelinger, avhengig av hva slags temperatur og lysforhold som er optimalt i forhold til stadiet plantene er i. På veien passerer de forskjellige arbeidsstasjoner for stell av personalet. Vanning foregår automatisk i forbindelse med flytting av bordene. Etter ca. 3–5 uker er tulipanene klare til høsting, og blir kjørt til en av høstestasjonene. Når et bord er høstet tomt, kjøres det til tømmestasjonen. Der kjøres kassene av og blir erstattet med nye kasser med blomsterløk, alt maskinelt. Deretter går bordene med nye blomsterløk tilbake i veksthuset igjen.

Vi setter pris på alle henvendelser omkring blomsterproduksjonen ved gartneriet. Ta gjerne kontakt
- alle e-poster besvares fortløpende.